معرفی ما

پژوهشسرای دانش آموزی مارلیک، نخستین بستر آموزش محتوای پژوهشی و مهارت آموزی تخصصی دانش آموزان است، که در کنار محتوای آموزشی المپیاد معتبر و خدمات روانشناسی و مشاوره، بسته ای کامل از ابزارهای یادگیری را برای دانش آموزان خلاق و علاقمندان به حوزه ی پژوهش فراهم می کند.

درباره ما

پژوهشسرای دانش آموزی مارلیک، نخستین بستر آموزش محتوای پژوهشی و مهارت آموزی تخصصی دانش آموزان است، که در کنار محتوای آموزشی المپیاد معتبر و خدمات روانشناسی و مشاوره، بسته ای کامل از ابزارهای یادگیری را برای دانش آموزان خلاق و علاقمندان به حوزه ی پژوهش فراهم می کند.