آمادگی دوره اول مسابقات بین المللی ببراس

در این دوره با سوالات ببراس و روش های حل آن آشنا می شویم. همچنین مفاهیم "شبکه"، "الگوریتم"، "بهینه سازی"، "شمارش" و ... آموزش داده خواهد شد.


جلسات

جلسه ای ثبت نشده است