دوره جامع مالکیت فکری و پتنت

سلسه کارگاه های آموزشی آنلاین تخصصی و برنامه «دوره جامع مالکیت فکری و پتنت» منطبق بر سرفصل های سازمان جهانی مالکیت فکری و با همکاری دانشگاه تهران


جلسات

جلسه ای ثبت نشده است