مینی دوره المپیاد ijso

این دوره شامل مباحث گزینش شده دروس پایه ( ریاضی ، فیزیک ، شیمی و زیست )همراه با آزمونهای استعداد یابی می باشد که توسط اساتید مجرب در زمینه المپیاد برگزار شده است .


جلسات