profile picture

شکیبا نیکبخت

فیزیک

دانشجوی فیزیک دانشگاه گیلان مدرس درس فیزیک به صورت تئوری و آزمایشگاهی

جدیدترین‌ها


پرطرفدار ترین ها